Ponedjeljak, 15 Prosinac 2014 07:21

OBAVIJEST o obavezi priključenja postojeće građevine na javnu vodoopskrbu i/ili javnu odvodnju

Našice, prosinac 2014.
Na temelju ODLUKE o priključenju na komunalne vodne građevine, Službeni glasnik Grada Našica br. 09/11 od 23.12.2011. i ODLUKE o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine, Službeni glasnik Grada Našica br. 05/13 od 31.07.2013., (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđena je obaveza priključenja nekretnine na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju odmah po izgradnji takve građevine odnosno sustava javne vodoopskrbe i/ili javne odvodnje.

Nasicki vodovod d o o voda iz slavine
I ovim putem, sukladno navedenoj Odluci, obavještavamo sve naše korisnika usluga o obavezi priključenja nekretnina na izgrađenu i funkcionalnu komunalnu vodnu građevinu – sustav javne vodoopskrbe i/ili javne odvodnje.
Obavijest se odnosi na vlasnike, odnosno posjednike nekretnina:
- koji do sada nisu priključili svoju nekretninu na izgrađenu javnu vodoopskrbu i/ili odvodnju,
- koji su priključili svoju nekretninu na javnu vodoopskrbu i/ili odvodnju, a nisu ishodili odgovarajući akt o priključenju.
U tom smislu pozivamo vlasnike odnosno posjednike nekretnina da NAŠIČKOM VODOVODU d.o.o., kao javnom isporučitelju vodnih usluga na području Grada Našica, podnesu zahtjev za priključenje na javnu vodoopskrbu i/ili odvodnju. Uz zahtjev se prilaže:
- dokaz o vlasništvu građevine (gruntovni izvadak),
- kopija katastarskog plana čestice, ne starija od 6 mjeseci,
- podatke o podnositelju zahtjeva, OIB i rješenje o registraciji za pravne osobe,
- građevinsku dozvolu ili zahtjev za legalizaciju nekretnine.
Isporučitelj vodnih usluga primjenjuje i samostalno vrši kontrolu primjene odredbi ove Odluke vezanih uz provedbu postupka priključenja, tehničko-tehnološke uvjete i rokove priključenja građevine na javnu vodoopskrbu i/ili odvodnju te sudjeluje u pokretanju prekršajnog postupka za prekršaje iz čl. 242. toč. 25. i 243. toč. 14. Zakona o vodama, na način određen Prekršajnim zakonom i Zakonom o vodama.
Inspekcijski nadzor nad primjenom ove Odluke provode, sukladno Zakonu o vodama, gospodarski inspektori Državnog inspektorata i državni vodopravni inspektori, svaki u okviru svoje nadležnosti.
Kontakt osoba za dodatne informacije je gosp. Antun Elijaš, referent za priključke – tel. 031/615-265.

JoomShaper