NAŠIČKI VODOVOD d.o.o., Vinogradska 3, Našice, OIB: 89523454310

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) direktor društva donosi

 

PLAN NABAVE za 2015.g.

I.

Procijenjena vrijednost nabave utvrđena je sukladno članku 19. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13).

 

II.

R.b. Predmet nabave Evidencijski broj nabave Procijenjena vrijednost nabave [kn] Vrsta postupka Ugovor / okvirni sporazum Planirani početak postupka Planirano trajanje
OTVORENI POSTUPCI JAVNE NABAVE
1 Usluga izrade studijsko-projektne dokumentacije i aplikacijskog paketapotrebnih pri prijavi infrastrukturnih projekata aglomeracijeNašice za sufinanciranje iz fondova EUusluge izrade studijsko-projektne dokumentacije i aplikacijskog paketapotrebnih pri prijavi infrastrukturnih projekata aglomeracijeNašice za sufinanciranje iz fondova EU 01-15 2.958.314,08 otvoreni ugovor travanj 12 mjeseci
2 Električna energija 02-15 700.000,00 otvoreni ugovor srpanj 12 mjeseci
3 Dovršetak kanalizacije u naselju Zoljan - 2. faza - dobava i ugradba cijevi i RO 03-15 650.000,00 pregovarački bez prethodne objave ugovor srpanj 12 mjeseci
4 Financijski leasing za nabavu jednog dostavnog vozila 04-15 130.000,00 bagatelni ugovor rujan 12 mjeseci
5 Motorni benzin i dizel gorivo 06-15 250.000,00 otvoreni ugovor listopad 12 mjeseci
6 Usluga financijskog leasinga za nabavu rovokopača - kombinirke 06-15 500.000,00 otvoreni ugovor studeni 60 mjeseci
BAGATELNA NABAVA
NAPOMENA - sve bagatelne nabave traju, u pravilu, 12 mjeseci i odvijaju se sukcesivno tijekom godine.
R.b. Predmet nabave Evidencijski broj nabave Procijenjena vrijednost nabave [kn] Vrsta postupka Ugovor / okvirni sporazum Planirani početak postupka Način osiguravanja pristupa informaciji
1 Nabava natrij-hipoklorita   30.000,00        
2 Ljevano željezne armature i fazonski komadi za vodovode   60.000,00        
3 PEHD fazonski komadi   50.000,00        
4 Radovi na elektro održavanju objekata vodoopskrbe   25.000,00        
5 Izrada geodetskih situacijskih i parcelacijskih elaborata na novim vodoopskrbnim objektima   45.000,00        
6 Razna oprema i alati   60.000,00        
7 Oprema i pribor za laboratorijsku analizu zdravstvene ispravnosti pitke vode.   25.000,00        
8 Kemikalije za laboratorij   25.000,00        
9 Servisiranje opreme za kloriranje   20.000,00        
10 Vodovodni spojni materijal ( koljeno, luk, muf, redukcija, slavina kuglasta, spojnica, t-komad )   55.000,00        
11 Cijevi za kanalizaciju i spojni materijal   67.000,00        
12 Kanalizacijski poklopci   45.000,00        
13 Software   50.250,00        
14 Računala i informatička oprema   60.000,00        
15 Usluge nadzora prema ugovoru za ISO 9001:2008 i HACCP   20.000,00        
16 Usluge u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži   45.000,00        
17 Usluge u mobilnoj telefoniji i prijenosu podataka   69.000,00        
18 Održavanje GPRS uređaja   22.000,00        
19 Poštarina   60.000,00        
20 Toneri   25.000,00        
21 Uredski materijal   65.000,00        
22 Usluga revizije financijskih izvještaja za 2015. godinu   54.000,00        
23 Usluge javnog bilježnika   69.000,00        
24 Sudski troškovi i takse   20.000,00        
25 Odvjetničke usluge   60.000,00        
26 Usluge izrade Pravilnika o zaštiti na radu   20.000,00        
27 Usluga deratizacije i dezinsekcije   35.800,00        
28 Usluga zdravstvenih pregleda radnika   69.000,00        
29 Usluge programera   69.000,00        
30 Stručno osposobljavanje i seminari   48.000,00        
31 Oglašavanje u novinama   50.000,00        
32 Troškovi objava oglasnika javne nabave   40.000,00        
33 Usluga emitiranja na radio stanicama   25.000,00        
34 Knjige i stručna literatura   12.000,00        
35 Usluga prijevoza materijala   65.000,00        
36 Ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima   15.000,00        
37 Ispitivanje elektro i gromobranske instalacije   15.000,00        
38 Elektro materijal   30.000,00        
39 Sredstva za čišćenje i higijenu   45.000,00        
40 Pijesak   65.000,00        
41 Kameni agregati 0 - 60 mm   68.000,00        
42 Betonski blokovi   25.000,00        
43 Armaturna mreža   45.000,00        
44 Cement   35.000,00        
45 Šljunak prirodni   25.000,00        
46 Pomoćni materijal ( daske, fosne )   25.000,00        
47 Vijci i vijčana roba   33.000,00        
48 Željezni profili   18.000,00        
49 GUMA 175/65 R14 CADDY   1.600,00        
50 GUMA 185/65 R15 NEMO   2.000,00        
51 GUMA 195/65 R15 CADDY   2.200,00        
52 GUMA 205/65 R15 BERLINGO   2.400,00        
53 GUMA 12.5/80-18 CAT-PREDNJI KRAJ   10.800,00        
54 GUMA 16.9-28 CAT-ZADNJI KRAJ   9.600,00        
55 GUMA 11.5/80-15.3 PRIKLICA 3,5 T KIPER   3.400,00        
56 GUMA 10-16.6 NHS BOBCAT   4.400,00        
57 GUMA ZA LT-35   3.200,00        
58 MOTORNA ULJA- VIŠE VRSTA   8.000,00        
59 HIDRAULIČNO ULJE HD 46   6.000,00        
60 REZ. DIJELOVI ZA TERETNA I DOST. VOZILA   15.000,00        
61 REZ. DIJELOVI ZA OSOBNA VOZILA   8.000,00        
62 MAZIVA ZA VOZILA I STROJEVE   3.000,00        
63 SRED. ZA ODLEĐIANJE, PRANJE STAKALA   2.000,00        
64 VULKANIZERSKE USLUGE ZA VOZILAI STR.   4.000,00        
65 REDOVNI SERVISI ZA STROJEVE- UGOVORI   25.000,00        
66 REDOVNI SERVISI ZA OSOBNA VOZILA   6.000,00        
67 AKOMULATORI ZA STR. I VOZILA   4.000,00        
68 CIPELA RADNA LJETO   13.770,00        
69 RADNO ODIJELO ljetno   22.560,00        
70 MAJICA T-SHIRT   4.572,50        
71 KAPA LJETNA BASEBALL DINAMO PLAVA   990,00        
72 ČIZMA GUMENA SA FILCOM   12.312,00        
73 KIŠNO ODIJELO GUMIRANO   4.935,00        
74 RADNO ODIJELO zimsko   22.560,00        
75 CIPELA RADNA VISOKA-GLEŽNJAČA   15.660,00        
76 ZAŠT. ODJ. ZA LABOR. - MANTIL+OBUĆA   1.650,00        
77 VJETROVKA   15.930,00        
  SVEUKUPNO   4.469.339,50        

 

III.


Sredstva za nabavu osigurana su financijskim planom NAŠIČKOG VODOVODA d.o.o. za 2015. godinu, te sredstvima HRVATSKIH VODA i jedinica
lokalne samouprave, za koje Našički vodovod d.o.o. vodi investicije.

IV.


Pripremu i provedbu postupaka javne nabave iz točke II. ovog Plana nabave provodit će ovlašteni predstavnici naručitelja koje sukladno članku 24.
Zakona o javnoj nabavi ( NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 ) odlukom imenuje direktor društva.

V.


Plan nabave stupa na snagu danom donošenja.

 

Ur. broj: 224/A

Datum: 15.06.2015.

         Direktor        
Oto Dudjak, dipl. oec

 

Plan nabave u pdf formatu -> Preuzmi

JoomShaper