Izgradnja opskrbnih cjevovoda naselja Budimci i Poganovci 2. faza

Temeljem članka 198., stavka 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16.), prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave, naručitelj opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Obavijest o prethodnom savjetovanju u ovom postupku javne nabave, prethodno navedeni obvezni podaci te ostali podaci i prilozi potrebni za provedbu postupka javne nabave nalaze se na ovoj stranici.

- Obavijest o prethodnom savjetovanju,

- Knjiga 1 – Upute ponuditeljima i obrasci,

- Knjiga 2 – Prijedlog ugovora,

- Knjiga 3 – Troškovnik,

- Knjiga 4 – Projektna dokumentacija,

- Pregledna situacija Budimci,

- Pregledna situacija Poganovci

 

 

 

Izgradnja glavnog opskrbnog vodovoda naselja Valenovac

Temeljem članka 198., stavka 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16.), prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave, naručitelj opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Obavijest o prethodnom savjetovanju u ovom postupku javne nabave, prethodno navedeni obvezni podaci te ostali podaci i prilozi potrebni za provedbu postupka javne nabave nalaze se na ovoj stranici.

 Izvješće o prethodnom savjetovanju

 

Knjiga 1 - DOKUMENTACIJA O NABAVI - NACRT

Knjiga 2 - PRIJEDLOG UGOVORA

Knjiga 3 - Troškovnik

Obavijest o prethodnom savjetovanju - PDF

Knjiga 4 - Pregledna karta

Projektna dokumentacija - ZIP

 

JoomShaper