Mehanički predtretman - UPOV Našice

 

Ulazno razdjelno okno UPOV Našice

Ulazno razdjelno okno

 

Prijem sadržaja septičkih jama UPOV Našice

Prijem sadržaja septičkih jama

 

Gruba rešetka UPOV Našice

Gruba rešetka

 

Ulazna crpna rešetka UPOV Našice

Ulazna crpna stanica

 

Fine rešetke UPOV Našice

Fine rešetke

 

Pjeskovi i mastolov UPOV Našice

Pjeskolov i mastolov

 

 

JoomShaper