TEMELJNI KAPITAL NAŠIČKOG VODOVODA d.o.o.

Temeljni kapital društva iznosi 57.983.800,00 (pedesetsedammilijunadevet-stotinaosamdesettritisućeosamstotina) kuna.
Poslovne udjele u društvu drže sljedeći članovi:

 

1. GRAD NAŠICE, Našice, Trg dr.Franje Tuđmana 7, OIB:01775928940.
Pripada mu jedan poslovni udjel nominalnog iznosa 51.004.600,00 (pedesetjedanmilijunčetiritisućešeststotina) kuna, uplaćen u cijelosti,

2. OPĆINA DONJA MOTIČINA, Donja Motičina, Matije Gupca bb, OIB:05744763826.
Pripada joj jedan poslovni udjel nominalnog iznosa 1.410.100,00 (jedanmilijunčetiristotinedesettisućastotinu) kuna, uplaćen u cijelosti,

3. OPĆINA PODGORAČ, Podgorač, Trg Pavla Pejačevića 2, OIB:43160540587.
Pripada joj:
• jedan poslovni udjel nominalnog iznosa 2.197.700,00 (dvamilijunastotinudevedesetsedamtisućasedamstotina)kuna, uplaćen u cijelosti,
• jedan poslovni udjel nominalnog iznosa 810.000,00(osamstotina-desettisuća)kuna, uplaćen u cijelosti,
• jedan poslovni udjel nominalnog iznosa 242.200,00 (dvijestotinečetrdesetdvijetisućedvijestotine)kuna, uplaćen u cijelosti,

4. OPĆINA FERIČANCI, Feričanci, Trg Matije Gupca 3 OIB:84530440509.
Pripada joj:
• jedan poslovni udjel nominalnog iznosa 1.785.400,00 (jedanmilijunsedamstotinaosamdesetpettisućačetiristotine) kuna, uplaćen u cijelosti,
• jedan poslovni udjel nominalnog iznosa 533.800,00 (petstotinatridesettritisućeosamstotina) kuna, uplaćen u cijelosti.


Grad Našice ima u Skupštini 51.004 glasa (pedesetjednatisućačetiri), Općina Donja Motičina 1.410 glasova (tisućučetiristotinedeset), Općina Podgorač 3.249 glasova (tritisućedvijestotinečetrdesetdevet), i Općina Feričanci 2.319 glasova (dvijetisućetristotinedevetnaest).

 

grb Opcine Nasice       grb Opcine Donja Moticina       grb Opcine Podgorac       grb Opcine Fericanci    

     

JoomShaper