Prijava kvarova Našički Vodovod d.o.o.

Našički vodovod - prijava kvarova1

- dežurni vodoinstalater - 091/613-2966

- za kvarove na javnoj vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži

- za potrebe ispiranja zamućene vode u vodovodnoj mreži

JoomShaper