Sukladno čl. 10.st.2. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14110/15) omogućeno je podnošenje pisanog prigovora na dobivene račune i usluge ili općenito na rad službe. Pisani prigovori podnose se na urudžbeni zapisnik u poslovnim prostorijama isporučitelja (Vinogradska 3, 31500 Našice s obzirom da još nije došlo do preseljenja na novu službenu poslovnu adresu - Braće Radića 188 31500 Našice), ili putem pošte (na adresu: NAŠIČKI VODOVOD d.o.o., Braće Radića 188, 31500 NAŠICE; napomena: pismena se mogu i dalje slati na Vinogradska 3, 31500 Našice s obzirom da još nije došlo do preseljenja na novu poslovnu adresu), te na faks (031/613-196) i e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Slanje prigovora putem webforme trenutno nije moguće zbog tehničkih poteškoća.

Isporučitelj vodne usluge dužan je u roku od 15 dana ispitati osnovanost prigovora te dati pisani odgovor, na što korisnik usluge može podnijeti reklamaciju Povjerenstvu za zaštitu potrošača.

JoomShaper