Objava Našički vodovod

 

Odluka o širinama zaštitnog pojasa za održavanje komunalnih vodnih građevina -> Preuzmi

Zakoni i podzakonski propisi - Preuzmi

Opći teh. uvijeti  IZMJENE NV - Preuzmi

Suglasnost NO na izmjenu OTU - Preuzmi

Suglasnost izmjene Pravilnika nabave - Preuzmi

Opći tehnički uvijeti za priključenje - Preuzmi

Odluka o osnovanju Povjerenstva za zaštitu potrošača NV - Preuzmi

 

 

 

 

JoomShaper