ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA


NAŠIČKI VODOVOD d.o.o.NAŠICE,  Braće Radića 188,  vodi slijedeće evidencije o zbirkama osobnih podataka:

1. matična knjiga radnika na 3 stranice,
2. evidencija plaća i drugih isplata na 10 stranica,
3. korisnici vode i kanalizacije na 3 stranice,
4. zbirka korisnika grobova na 2 stranice
5. matična evidencija suvlasnika stambenih-poslovnih zgrada na 2 stranice.

    
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 – pročišćeni tekst)  NAŠIČKI VODOVOD d.o.o.  Odlukom je imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka.
Službenik za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Zakona i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka.
Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka. U tu svrhu službenik za zaštitu osobnih podataka obvezao je potpisati izjavu o povjerljivosti.

NAŠIČKI VODOVOD d.o.o.

NAPOMENA:
Usklađujući poslovanje sukladno čl. 202. Zakona o vodama od 1. siječnja 2014. temeljem Ugovora o podjeli s preuzimanjem NAŠIČKI VODOVOD d.o.o. zadržao je obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje, a ostale komunalne i druge djelatnosti prenijete su na novoosnovanu tvrtku kćer NAŠIČKI PARK d.o.o.
Shodno tome, gore iznijete zbirke osobnih podataka odnose se i na NAŠIČKI PARK d.o.o.  

DOSTAVITI:
1. web stranica Društva

 

Zaštita osobnih podataka.pdf - Preuzmi

JoomShaper